Dijital Medyanın Konvansiyonel Medyaya Göre Avantajları

Dijital medya ve konvansiyonel medya ayrımı geleneksel düzenin teknolojiyle harmanlanarak farklı bir işleyiş oluşturma haline bir örnektir.

Günümüz dünyasında gelişen teknolojinin her alandaki yansımasını oldukça sık görürüz. O kadar ki eskiden geleneksel yollarla yapılan birçok iş günümüzde dijital dünyanın birer parçası olmuştur.

Dijital Medyanın Konvansiyonel Medyaya Göre Avantajları

Kuşkusuz medya sektörü de dijital medya ve konvansiyonel medya şeklinde ayrılarak bu değişime ayak uydurmaya başladı. Bu uyum sürecinde sektörün birincil amacı, teknolojinin faydalarını kendi içinde avantaja dönüştürmektir. Bu amaç doğrultusunda medyanın dönüşümü ile ilgili bir karşılaştırma yapılması gerekirse, teknolojinin kişiye aynı anda sunduğu, geri dönüş sağlayan hızlı olanakları göze çarpar.

Konvansiyonel Medya Nedir?

Dijital medya ve konvansiyonel medya karşılaştırmasından önce konvansiyonel medya tanımının içeriğine bakılmalıdır. Aslında çok yönlü bir terim olan konvansiyonel medya yaşantımıza teknolojinin daha fazla dahil olmasıyla eskimiş bir hale geldi.

Dijital medya ve konvansiyonel medya ayrımının geleneksel ayağı olan bu kavramı açıklamak gerekirse, ortaya konan bir ürün veya hizmetin geleneksel yollarla kitlelere tanıtılması ve ulaştırılması şeklinde ifade edilebilir. Geleneksel yöntemlerden kasıt broşürler, yerel gazeteler ve afişler gibi gelişen dijital dünyada artık fazla gücü kalmayan araçlardır. Bu medya tipinin amacı dijital medya ile konvansiyonel medya ayrımının sebeplerinden biri olan, uzun vadede potansiyel alıcıyı etki altına almaktır.

Dijital Medya Nedir?

Geleneksel medyanın kullanım azlığı dezavantajından kurtulup daha çok kişiye daha kısa zamanda hitap edebilmesiyle gelişen teknolojinin bir sonucudur. Temelde güçlü ve hızlı iletişimi ilke edinir. Son teknolojik gelişmeleri takip etmesi nedeniyle konvansiyonel medyaya göre yenilikçi olmasını sağlar.

Söz gelimi dijital medya aracında yeni bir sosyal platform ortaya çıktığında dijital pazarlama araçları bunu bilir ve kendilerine orada yer edinir. Böylece dijital medyanın konvansiyonel medya ile arasındaki teknolojinin önemi ortaya çıkar.

Bahsi geçen platforma katılan insanlar artık birer potansiyel tüketici olurlar. Kısacası teknoloji tarafından beslenir ve medya nüfuz etme yetkisini çevrimiçi ağlardan alır. Dijital medyaya göre çağın gerisinde kalmak adeta ölümcül bir hastalıktır.

Dijitalin Farkı

Konvansiyonel Medya ile Dijital Medya Arasındaki Farklar

Geleneksel medya her ne kadar belirli bir zamanın önemli teknolojik gelişmelerini kullansa da günümüzde sıklıkla tercih edilen iletişim araçlarından faydalanamadığı için daima bir adım geridedir. Aslında dijital medya ve konvansiyonel medya kıyaslaması yapıldığında görülen, teknolojinin gelişimi ve bu gelişim doğrultusunda değişen dünya düzenidir.

Aralarında bir evrimleşme ilişkisi görülmemekle beraber konvansiyonel medyanın gözle görülür bir şekilde modern pazarlama ilkelerine sahip olma özelliği açısından eksik kaldığı fark edilir. Burada ön plana çıkılmasının esas sebebi teknolojinin gücüne yaslanarak yeni medyaya yön vermesidir.

Öte yandan günün birinde teknolojinin hızına yetişemezse o da geleneksel olarak nitelendirilecektir. Özellikle tüketici penceresinden bakıldığında bir değişim yaratabilme niteliği dijital medya ile konvansiyonel medya farkını açıkça ifade eder. Değişen dünyada yerinizi almak için dijital medyayı kullanmak günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir.

Dijital Medyanın Konvansiyonel Medyaya Üstünlüğü

Dijital medya ve konvansiyonel medya arasındaki bu farklar ele alındığında, yeni dünya düzenine bağlı olarak, gelişimi tercih eden medya türü çok fazla avantaja sahiptir. Gerek reklam hizmeti veren markalar gerekse tüketiciler nezdinde, dijital medyanın imkân ve ayrıcalıkları büyük bir talep oluşturmaktadır.

İsmini duyurmak isteyen herkese kapılarının açık olması ve e-ticaret gibi imkânların bulunması da dijital medyanın konvansiyonel medyaya göre üstünlüğünün bir diğer nedenidir. Bu bağlamda aslında her birimiz teknolojinin yarattığı mecralarda gezinirken dijital medyada var olan sanal gerçeklik durumunu yakinen takip etmekteyiz.

Dolayısıyla bu şeffaflık da dijital medyanın konvansiyonel medyaya galip geldiğini açıkça gösterir. Özetle avantajları sayılamayacak kadar çok olsa da öne çıkan artıları ise şu şekilde sıralanabilir.

Dijital medya

  • Olumlu Ekonomi

Bu başlık altında dijitalin geleneksel medya sistemi karşısında mali olarak büyük bir başarı elde ettiğini görebiliriz. Şöyle ki geleneksel pazarlamanın amacı kalabalık kitlelere seslenmektir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için de büyük yöntemler ve haliyle büyük bütçelere başvurur.

Dijital medya konvansiyonel medya terazisinde ekonominin büyük bir yeri olduğu su götürmez bir gerçektir. Örneğin; web sitenizin reklamı için düşük bir bütçeyle dijital platformlarda reklam verebilirsiniz. Daha uygun fiyatla kendini ifade edebilme imkânı kullanıcılar tarafından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

  • Etkileşim

Dijital dünyanın, kendisini gören kişiyle interaktif bir iletişim kurmak gibi öne çıkan bir özelliği mevcuttur. Dijital medya ve konvansiyonel medya konusundaki bu hususun önemi oldukça büyüktür.

Konvansiyonel medyada tek taraflı bir iletişim olması müşteri veya reklamı izleyen kişi için etki alanının görece daha az oluşmasına sebep olur. Bunun sebebi dijitalde çift yönlü etkileşim sonucunda karşı taraftan geri bildirim alabilecek olmasıdır. Mesela mobil uygulamanız için oluşturduğunuz etkileşime yorumlar sayesinde tüketiciler de katılabilir.

  • Ulaşılan Kitle

Geleneksel pazarlamanın, bahsettiğimiz sınıflandırmada geri planda kalmasının sebeplerinden biri olan etkileşim zorluğu, burada da kendini göstermektedir. İnternet sitemizin olanakları aracılığıyla hedef kitle ile kolayca etkileşim sağlanabilir. Bunun haricinde geleneksel medyanın ulaşabildiği kitle ile bire bir iletişim kurma olanağı bulunmadığından özeleştiri yapma imkânı da sınırlı kalmaktadır.

Dijital medyada ise yeni dünya düzeni olarak sunduğu hizmet anlayışıyla, markalar kitlesinden aldığı dönüşleri analiz ederek kendisine yeni bir yol haritası çizebilir. Bu durum dijital medya ve konvansiyonel medya ayrımında markanın, yaptığı işlerin etkisini veya etkisizliğini öğrendiği için daima ileride olmasını sağlar.

Ayrıca bu iki farklı medyanın ulaşabildiği kitleler arasında da fark vardır. Söz gelimi dijital dünya rahatlıkla kurumsal kimlik barındıran bir marka ile anlaşabildiği gibi sosyal medya veya web sitesi gibi platformlar da bireysel iş birliklerine de açıktır. Buna karşın konvansiyonel medya daha katı kurallara sahip olmak üzere spesifik olarak tercih edebileceği müşterilerle çalışır. Bu durum da dijital medya ve konvansiyonel medya yol ayrımında dijital medyanın üstünlüğünü açıklar.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.