Influencer Pazarlama

Her gün gelişen dijital pazarlama yöntemleri, markaların hedef kitleye ulaşmak için geliştirdikleri stratejileri de etkilemiştir.

Markalar mevcut hedef kitlelerinin yanında potansiyel hedef kitlelerine de ulaşabilmek için dijital pazarları, etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu dijital dünya hedef kitleyi etkilemek yanında geri dönüşleri de alabildikleri yatırım alanları oluşturmaktadır.

makale içi 1

Bu çalışmalar içinde en etkili yöntem ise influencer pazarlama olarak verilebilir. Dijital pazarlama uygulamalarından biri olan influencer pazarlama markaların yeni çalışma alanları haline gelmiştir.

Kavram olarak influencer “insanlarda davranış değişikliği yaratan ve etkileyen kişi” olarak açıklanabilir. Influencer pazarlama sosyal medyayı içinde barındıran bir yapıdır. Sosyal medya alanlarında güçlü bir takipçi kitlesine sahip olan ve paylaşımda bulunduğu içerikleri ile düşüncelerine önem verilen kişi influencer olarak adlandırılır. İçerikleri ile geniş kitlelerin güvenini kazanmış ve onları etkilemiş kimselerdir.

makale içi 2

Influencer’lar genel olarak bir konu, ürün veya hizmet hakkında fikirlerini ve deneyimlerini paylaşarak içerik üretirler. Aynı çıkarlara sahip tüketiciyi bir kanalda toplayarak ses getirme gücüne sahiptirler. Hedef kitle üzerinde sosyal etkileri yüksek ve güvenilir kaynak olarak görülmektedir. Dijitalleşmenin sağladığı imkânlarla Influencer’lar, pazarlamanın bir kolu haline gelmiş ve Influencer pazarlama sürecini geliştirmişlerdir.

Influencer pazarlama yöntemi ile markalar; tüketicileri sosyal medya kanalıyla çevrimiçi olarak yakalamak isterler. Öyle ki Influencer’ların tüketici davranışlarındaki etkisi ile aslında ürünleri satmaya çalışmadıklarına inanılmaktadır. Pazardaki son yıllarda görülen Influencer kullanımındaki artışın sebebi olarak bu neden gösterilebilir.

2017 yılında dünyada Influencer pazarlama payı 1.5 milyar dolar düzeyindeyken; Türkiye’de 30 milyon TL düzeyindedir.

Türkiye’de yapılan Influencer pazarlama faaliyetlerinin %48’i Instagram’da, %21’i Facebook, %16’sı Youtube ve %15’i Twitter’da gerçekleşmektedir. Ayrıca %19 makyaj ve güzellik çalışmaları, %18 moda alanında çalışmalar, %13 ile seyahat ve %12 ile yaşam ile yemek alanında çalışmalar görülmektedir. O halde markaların bu çalışmalarında, hedef kitlenin, yoğun olarak kadınlar üzerinde olduğu görülmektedir.

makale içi 3

Influencer pazarlama; markaların geniş hedef kitlelere mesajını aktarmak için kilit liderleri kullanmasıdır. Doğru Influencer’ları tanımlamak ve seçmek ise markalar için bu konuda en önemli unsurdur. Markalar, değerleri ile uyumlu ve marka lehine faaliyet gösteren Influencer’ları temel alarak verimli bir pazarlama süreci geçirebilmektedir.

Etkin yönetilebildiğinde Influencer pazarlamanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Hedef kitleyi, marka adına bilgi paylaşmaya teşvik eder.
  • Artan güvenin bir sonucu olarak markanın büyümesine yardımcı olur.
  • Hedef kitle bağlılığını artırır.
  • Hedef kitleyi etkiler ve satın almaya ikna eder.

Anlaşıldığı gibi Influencer pazarlama; dijital pazarlamanın etkili bir parçasıdır. Influencer’lar; markanın ürün ve hizmetlerinden tüketiciyi bilgilendirmek, geniş kitlelere ulaşmak, marka ve hedef kitle arasında iletişimi sağlamak, marka bilinirliğini arttırmak, tüketicinin satın alma davranışlarını yönlendirmek gibi sorumluluklara sahiptir. Hedef kitle üzerinde güven yaratmak için samimi ve gerçekçi olmak bu çalışmaların başarısını etkilemektedir.