Sosyal Medya ve Alfa Jenerasyonu

Sosyal medya ve bilgiye erişim gücü, dijital ticarette büyük rol oynuyor.

Pazarlama odaklı bakıldığında, Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının yükselişi, markalar ve tüketiciler arasındaki ilişki durumunu temelden değiştirdi.

Sosyal medya, şu anda çevrim içi kanallar aracılığıyla her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor. Alışveriş yapanlara tercihlerini ve eleştirilerini dile getirmeleri için bir platform sunuldu. Markalar kamuoyunun keskin incelemesine ve toplu eleştirilerine maruz bırakıldı. Öte yandan sosyal medya, markalara hedef pazarlarıyla daha derin, daha özgün ilişkiler geliştirme, tüketicilerle kendi şartlarına göre etkileşim kurma fırsatı sunuyor.

Sosyal-Medya-ve-Alfa-Jenerasyonu

Ünlü bir demograf olan Avustralyalı Mark McCrindle, yaptığı TEDx konuşmasında katılımcılara ‘’Z Kuşağı’ndan sonra gelen nesle hangi isim verilmeli?’’ sorusunu yönelten bir anket sunmuştur. Bu anket sonucunda çıkan sonuç ise x,y,z kuşaklarından sonra gelen kuşağın ismi olan Alfa kuşağı olmuştur.

Sosyal medya y ve z kuşağı ardından özellikle Alfa jenerasyonunun bir oyunu olarak görünüyor. Özellikle 2000 yılından sonra doğanları etkileyen teknolojik gelişmelerin bu jenerasyonla etkileşimi çok yüksek. Bu nedenle dikkatler kaçınılmaz olarak kullanıcı alışkanlıklarına yöneliyor.

Bu yılın başlarında, Future Shopper 2019 anketinde, sosyal medyanın sosyal yaşamı etkilediğini ve 35 yaşın altındaki genç tüketicilerin “alışveriş alışkanlıkları ve tutumları üzerindeki etkisinin” daha yaşlı meslektaşlarına kıyasla daha net ve etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Daha yakın zamanlarda, bu bulgular, ABD ve Birleşik Krallık'ta 6-20 yaş arası çocuklara yönelik “Alfa Jenerasyonu” anketi tarafından desteklendi; bu, günümüzün "dijital yerlileri" ürün tercihleri ​​hakkında fikir oluştururken, sosyal medyanın ne kadar önemli bir etki haline geldiğinin altını çiziyor.

İlham, Etki Ve Anı Paylaşma

Future Shopper’ın anketi, dijital alışverişte sosyal medyanın en önemli rolünün, özellikle Alfa jenerasyonu üzerinde, satın alma arzusu uyandırdığını gözler önüne seriyor. Y kuşağının internetle olan ilişkisi oldukça fazla iken yeni nesil Alfa jenerasyonunun y kuşağı mensuplarının bağlılığından daha fazla olduğunu görüyoruz. 2000 yılından sonra gelen bu nesil özellikle alışveriş için bu yöntemi tercih ederek girişimci nesil olacaktır.

6-24 yaş grubundaki çocukların %50’den fazlasının sadece alışveriş için değil aynı zamanda ilham almak için de sosyal medyayı en popüler kanalları haline getirdiklerini söyledi. Bu yaş aralığındaki çocukların sanal gerçeklik hayatlarının ayrılmaz bir bütünü halini almış durumda. 5-10 yaş arası çocukların tüketici tercihlerini incelerken, bu kuşağın henüz tam anlamıyla satın alıcı tüketiciler olmadığını görüyoruz. Sosyal medya platformları ise bu ayrıntıyı fark ederek z kuşağından sonra gelen ve Alfa kuşağı olarak adlandırılan bu nesil için hedeflerini satıştan çok, ilham vermeye ve etkilemeye yönlendirdi.

Alfa-jenerasyonunu-en-çok-ne-etkiler

Sosyal medya trendlerinin Alfa jenerasyonu üzerinde diğer kuşaklara göre, daha önemli bir etkisi olduğunu gördük. Satın alma istekleri açısından Alfa jenerasyonunu en çok neyin etkilediği sorulduğunda, %25’i “sosyal medyanın”, %28'lik bir kısım “sadece arkadaşlarının” ve %21’i sadece “anne babalarının” diye yanıtladı.

Biraz daha yakından baktığımızda, sosyal medya y kuşağının ardından yine var olan diğer seçenekleri etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.

Alfa jenerasyonunun bir şey satın alma isteklerini etkilemede çevrim içi videolar önemli bir yere sahip olacak.

Video içeriklerinden 6-9 yaşındaki kişilerin sadece %24’ü, 10-12 yaşındakilerin %29’u, 13-20 yaş arasındakilerin ise sadece %16’sı videolardan etkilenerek bir şeyler satın alma eylemine girişiyor.

Burada gördüğümüz şey, YouTube gibi platformlara erişim ve bu platformların kullanım amacı arasındaki farklar. Bu daha çok video (paylaşma ve izleme) ile Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların kullanımından kaynaklanıyor.

YouTube, günümüzde çoğu çocuğun erken yaşlardan itibaren, eğitim alacak ve yaşamı öğrenecek bir yeri oldu. Diğer kuşakların büyüdüğü ve geleneksel TV'ye alternatif olarak izlediği, bir boşluğun yerini alacaklardır. Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların beğenilerinde yaş sınırlaması gibi özelliklere sahip olduğu görünüyor. Bu yüzden Alfa jenerasyonu, yorum ve beğenilere ulaşmak için yaşlarını büyütüyor.

Sosyal medyada reklam vermek başka reklamlara kıyasla, diğer nesiller üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Alfa jenerasyonu bu bağlamda gelecek nesiller için öncü bir kuşak olacak.

Alfa jenerasyonunun %57'si sosyal medyada ürün reklamı görmenin, onlarda satın alma isteği uyandırdığını söylüyor. TV reklamlarını izleyerek satın alma isteğinin uyandığını belirten kesim %19 ve diğer mecralardan etkilenen kesim ise %24 orana sahiptir.

Bir de Instagram ve YouTube beğenilerinde milyonlarca takipçiyi çeken, yeni nesil kişilikler / ünlüler gibi Influencer’ların rolü var.

Sosyal-Medyanın-Alfa-Jenerasyonu-Üzerindeki-etkisi

Sosyal Medyanın Alfa Jenerasyonu Üzerindeki Etkisi

Influencer'ların izleyicilerini, çok yüksek bir oranla genç nesil oluşturuyor. Influencer’ların reklamını yaptıkları şeyler, Alfa jenerasyonu üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahip. Alfa jenerasyonu ile yapılan anketlerde sonuçlar şaşırtıcı bir hal alıyor. Katılımcılar, çok yüksek bir oranla Instagram veya YouTube yıldızlarında gördükleri ürünü almak istiyorlar.

8-12 yaşındakiler arasından %61’i, 13-16 yaşındakilerin %46'sına kıyasla Influencer’lardan daha çok etkileniyor.

Alfa jenerasyonu, YouTube ve Instagram beğenileri aracılığıyla giderek daha fazla ikna olmaya açık. Özünde bunlar tüketim kadar, iletişim kanalları ve topluluk oluşturma araçlarıdır. Markaların, genç izleyicilerle olumlu ilişkiler kurmanın olanaklarını anlamak için, sosyal medyadaki tüm davranış yelpazesini izlemesi gerekir.

Alfa Kuşağı için özellikle Instagram ve Snapchat beğenileri, alışverişin çok sosyal bir yönünü oluşturuyor. 5-10 yaşındakilerin %49'u beğendikleri bir ürünü resimleri de dahil olmak üzere, havalı bir şey görürlerse, arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Ek olarak, Alfa Jenerasyonu %47’lik bir oranla, çevrim içi bir sipariş veriyor, eve geldiğinde ürün fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu da önceki kuşaklardan daha girişimci bir kuşak olma yolunda olduklarını kanıtlıyor. Yine de Alfa kuşağından çocuk sahibi olan bireylerin bu girişimlere kontrol sağlamaları gereklidir.

Özellikle genç tüketiciler arasında, öneriler yoluyla marka değerinin tabandan büyümesini gözlemek mümkün. Alfa jenerasyonu ile olan bu ilişkileri beslemek ve olağanüstü deneyimler sunmak, dikkatli bir ilgi gerektiriyor.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.